2 Ocak 2013 Çarşamba

Sunularda Dikkat Edilmesi Gereken Görsel Tasarım İlkeleri

Sunularımızı hazırlamaya geçmeden önce dikkat edilmesi gereken hususlarda biri de görsel tasarım ilkeleridir. İletmek istediğimiz mesajlarımızı bu ilkelere göre hazırlamadığımız takdirde mesajı alan karşı taraf ya zorlanabilir ya da istenilen mesajı alamayabilir. Bu konuya açıklık getirmek için isterseniz görsel tasarım ilkelerini kısaca tekrar edelim.

Yakınlık İlkesi 

 Yakınlık; birbirleriyle ilişkili tasarım öğelerinin, tasarım üzerinde birbirlerine yakın olarak yerleştirilmeleridir. Yakınlık mesajı alacak olan izleyicilerin öğeleri gruplandırarak algılamalarını sağlamaktadır.

Tekrar 

Tekrar tasarım üzerindeki bir öğenin birçok kere kullanılmasıdır. Tekrar tasarımda birlik ve düzen oluşturmak için kullanılabilir.
 İnsanlar dikey ya da yatay olarak hizalanan şeyleri hizalanmayanlara göre daha düzenli olarak algılarlar ve düzenli bilgileri düzensizlere göre daha kolay öğrenir ve hatırlarlar.

Zıtlık 
Zıtlık izleyicinin dikkatini çekmek ve tasarımı ilgi çekici duruma getirmek için bazı öğeleri diğerlerinde çok farklı duruma getirmektir.

Bütünlük
Bütünlük, bir görseli meydana getiren öğelerin bir bütün olarak görünmesini sağlayan, öğeler arasındaki ilişkidir. Diğer bir ifadeyle, kelimeler ve diğer nesneler birlikte anlam oluştururlar. Bütünlük, görseli anlamayı ve yorumlamayı kolaylaştırır. Bir görselde bütünlük, öğeleri üst üste bindirerek, oklar gibi işaret araçları ve yukarıda açıklanan çizgi, şekil, renk, çerçeve gibi görsel araçlar kullanarak sağlanabilir.

 Denge
Görsel bir materyalde denge, materyalde bulunan öğelerin algılanan ağırlığı ile ilgilidir. Denge, öğelerin ağırlıkları yatay ve dikey eksenin her iki tarafında eşit olarak dağıtılması ile oluşturulur. İki tür denge vardır: Formal ve informal. Bir görsel merkezden ikiye bölündüğünde, tasarım her iki tarafta da birbirinin yansıması ise denge simetrik ya da formaldir. Bu tür bir denge statiktir.
İnformal denge asimetriktir. İnformal denge, daha dinamik ve izleyenin dikkatini görsele daha çok çeken bir düzenlemedir. Ağırlık yaklaşık her iki tarafta da eşit olmakla birlikte, her iki tarafta farklı öğeler kullanılır. Dengenin olmadığı bir görselde ise, öğeler birbiri üstüne ve bir tarafa yığılmış olarak görülür.

Vurgu
Görsel bir materyalde tek bir fikir ele alınsa dahi, bazen görsel içerisindeki bazı önemli öğelerin vurgulanması gerekir.Bu amaçla değişik teknikler kullanılabilir:
* Ok ve benzeri yön gösteren araçlar kullanmak.
* Önemli öğe için diğerlerinden daha parlak bir renk kullanmak.
* Temel öğeyi diğerlerinden daha büyük yapmak.
* Vurgulamak istediğiniz maddeye dikkatleri çekmek için zemin ve şekil arasında kontrast oluşturmak.
* Diğer şekillerden farklı bir şekil kullanmak.
* Vurgulanacak öğeyi diğer öğelerin çakıştığı bir yere yerleştirmek.


Akıllı Tahta Programı Starboard Nasıl Kullanılır? Kullanım Kılavuzu

Akıllı Tahta Programı Starboard programının kullanım kılavuzu olabilecek şekilde hazırlanmış bir metin dosyasıdır. Starboard yazılımının nasıl kullanacağını anlatan güzel bir başucu kaynak metindir. Starboard kullanım kılavuzunu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Akıllı Tahta Programı Starboard İndir

Fatih projesi uygulanan okullardaki akıllı tahtalarda kullanılan Akıllı Tahta Programı Starboard İndirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Dosyayı indirdikten sonra isterseniz virüs taramasından geçirebilirsiniz. Ayrıca programın nasıl kullanılacağı ile ilgili detaylı bir bölüm hazırlamayı düşünüyorum.